Вторник, 20.08.2019, 12:27
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

ВСП НПУ ім. М. П. Драгоманова "ВПУ"

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 952
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входу

Звіт про діяльність

   

 

ЗВІТ директора відокремленого структурного підрозділу

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Вище професійне училище»

Шолудько Леоніда Васильовича

за 2016/2017 навчальний рік.

           За звітний період стосунки із співробітниками будувалися на принципах демократичності, гуманізації, громадської згоди, корпоративної культури. Колектив працює стабільно, цілеспрямовано, що дає можливість ефективної роботи в здійсненні освітньої діяльності.

Проведення навчально-виробничого та виховного процесу щодо підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів відбувається відповідно до плану роботи училища, який складається на кожний навчальний рік, з дотриманням вимог Законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, та інших законодавчих та нормативних актів у галузі професійно-технічної освіти.

Підготовка робітничих кадрів відбувається за робочими навчальними  планам, затвердженими управлінням освіти і науки Київської облдержадміністрації, які складені відповідно до стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій: 8211.1 - Верстатник широкого профілю. 8211.1- Опе-ратор верстатів з програмним керуванням. 7223.1- Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням. 8211.1- Оператор верстатів з програмним керуванням. 7233.2 - Слюсар з механоскладальних робіт.7233.1- Слюсар – ремонтник. 7241.1 - Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 7231.2 - Слюсар з ремонту автомобілів. 4112 - Оператор комп’ютерного набору. 4121- Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. 5122- Кухар. 7412.2- Кондитер, з дотриманням вимог цих стандартів.

Підготовка молодших спеціалістів відбувається відповідно до виданих ліцензій.

Контингент учнів складає  341- учень (16груп).

По групах.

Група № Т-1 за професією «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним керуванням; оператор верстатів з програмним керуванням» (23 учня).

 Група № 10 за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» (23 учня).

 Група № 15 за професією «Кухар; кондитер» (29 учнів).

 Група № 12  за професією «Верстатник широкого профілю» (18 учнів).

 Група № 13 за професією « Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації»  (25 учнів).

 Група № 15 за професією «Кухар; кондитер» (31 учень).

 Група № 19 за професією «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» (28 учнів).  

Група №  Т-2 за професією «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним керуванням; оператор верстатів з програмним керуванням» (19 учнів).

  Група № 20  за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» (24 учня).

 Група № 22  за професією «Верстатник широкого профілю» (25 учнів).

Група № 23  за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (23 учня).

  Група № 25 за професією «Кухар; кондитер» (33 учня).

  Група № 30  за професією «Слюсар з ремонту автомобілів» (24 учня).

  Група № 32 за професією «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним керуванням; оператор верстатів з програмним керуванням

Група № 35 за професією «Кухар; кондитер» (29 учнів).

Група № 39 за професією «Оператор комп'ютерного набору; обліковець  з реєстрації  бухгалтерських даних» (22 учня).

На основі проведеного моніторингу ліцензовані нові професії,  котрі в край потрібні підприємствам міста Київа. Це:

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

За звітний період:

- розроблений перспективний план роботи ВПУ на 2017 - 2018 навчальний   рік відповідно до Положення про організацію навчально-виховного процесу

  в професійно - технічних учбових закладах;

- вдосконалені і приведені в належний стан паспорта кабінетів, лабораторій,   спортивного залу;

- вдосконалені і відкориговані з урахуванням нормативних вимог і сучасних  технологій робочі і навчальні плани. Вони перероблені і затверджені в   установленому порядку;

- розроблений і затверджений загальний графік навчального процесу,  відносно  якого складений розклад занять;

- вдосконалений облік відвідування навчального занять, працюють групові   рапортички відвідування, що значно понизило пропуски занять без   поважних   причин.

Проаналізована робота над проблемною темою училища «Вивчення нових виробничих, педагогічних і виховних технологій». Проведена відкрита педрада по аналізу роботи над проблемною темою, прийняті рішення відносно її реалізації;

З 2016 року педагогічний колектив почав роботу над новою проблемною методичною темою «Впровадження інформаційно-комунікаційних тех-нологій в навчально-виробничий  і  виховний  процес».

            Вдосконалені форми роботи профорієнтації. Училище постійно бере участь в заходах профорієнтації, які організовуються департаментом освіти, науки та молоді а також Центром зайнятості населення.

До роботи профорієнтації залучені учасники художньої самодіяльності, гуртків технічної творчості.

Налагоджена система роботи з місцевою  пресою, проводяться відкриті заходи в училищі.

Наладжена система роботи стипендіальної комісії. Внесені зміни в Положення про стипендіальне забезпечення. Вдосконалені форми виховної ро-боти з учнями. Розроблені і затверджені Правила внутрішнього розпорядку училища. Створена Рада профілактики з роботи з учнями групи «ризику».

Вдосконалена робота учнівського самоврядування.

Організовані гуртки: технічні -  художні-2 , спортивні-1.

Училище плідно співпрацює з вищими учбовими закладами (особливо з інженерно-педагогічним інститутом) у рамках ступеневої освіти. Укладені договори про навчально-виробничі  комплекси з провідними ВНЗ міста, що дозволяє продовжити навчання наших випускників для здобуття вищої освіти.

Велика увага звертається на впровадження інформаційно-комунікацій-них технологій в навчально-виробничий  і  виховний  процес. Так, за декілька  років було придбано 2 мультимедійні комплекси, 1 мультимедійний  широкоформатний  РК- телевізор, 5 сучасних персональних комп'ютерів,  обладнано два новий сучасний комп'ютерний клас,  більшість учбових приміщень підключенні до мережі Інтернет.

            Навчальні приміщення, кабінети, лабораторії, майстерні, полігони, спортзал за кількістю й оснащенням відповідають вимогам державних стандар-тів професійно-технічної освіти,  навчальних планів і програм.

За звітній період на 1 курс до училища зараховуються учні на навчання за державним замовленням. Виконання державного замовлення в цілому ви-конується. (не вистачає 15 учнів до плану замовлення).

В училищі створені необхідні умови для творчості педпрацівників і учнів училища, для використання ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності. Учні мають можливість займатися в предметних кружках та спортивних секціях училища. Постійно проводяться вечори художньої самодіяльності, конкурси фахової майстерності. Учні та педпрацівники мають вільний доступ до мережі internet. Викладачі використовують інформаційно-комунікаційні засоби для проведення занять, 7 педпрацівників училища пройшли навчання за програмою Intel® "Навчання для май-бутнього".

Учні мають змогу отримати другу професію за курсовою підготовкою з отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації державного зразка.

В училищі керівництво та працівники училища додержуються умов колективного договору та Положення училища. На засіданнях педагогічної ради заслуховуються звіти про виконання плану роботи училища. Наприкінці  кожного навчального року директор звітує перед колективом та батьківським комітетом про свою діяльність.

В училищі створені необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: організована робота методичних комісій учи-лища, працює методичний кабінет, затверджений план підвищення кваліфікації та стажування педпрацівників училища. Постійно вивчається та аналі-зується стан методичної роботи в училищі директором, його заступниками та старшим майстром.

За звітній період всі педпрацівники пройшли курси підвищення кваліфікації в інститутах післядипломної освіти. Атестація педагогічних працівників відбувалася відповідно до положення про атестацію педпрацівників України.

Для поліпшення навчально-виробничої і навчально-виховної діяльності за звітний період зусиллями працівників в училищі здійснено :

    - ремонт учбового корпусу  (стіни, вікна, стеля, підлога);

    - виготовлення учнівських столів - 15 шт.;

    - виготовлення комп'ютерних столів - 10 шт.;

    - виготовлення шаф, стійок столів, стендів профорієнтаційної роботи;

    - закуплений спецодяг для учнів - 30 комплектів;

Щорічно здійснюється поповнення бібліотечного фонду учнями, а також ведеться підписка на періодичні видання (на 6 тисяч грн.)

Перспективи:

 1.  Створення учбових приміщень  і комплектація їх учбовим обладнанням згідно Держстандартів  за професіями (4113) Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; (7242) Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; (7244) Електромонтер охоронно-пожежної сигналізації; (7232) Слюсар-складальник літальних апаратів.

           2. Створення нового комп'ютерного кабінету.

          3. Створення майстерні  та кабінету спецдисциплін за  професією  Слюсар-складальник літальних апаратів, Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів.

 Для зміцнення і модернізації навчально-матеріальної бази притягуються додаткові джерела фінансування.

              Завдяки отриманим коштам проводилися ремонтні роботи і придбано устаткування і апаратура.

  Навчально-виховний процес в училищі організовується із застосуванням системно-цільового планування виховного процесу і проектування пси-холого-педагогічної взаємодії майстрів виробничого навчання, класних керівників, що вчаться, батьків. При плануванні виховної роботи заклад керу-ється нормативними документами і методичними рекомендаціями по організації і проведенню виховної роботи в установі, плани складаються з ура-хуванням проведення загальних заходів училищ, святкових і пам'ятних дат в історії України і світу

Основні напрями виховання : цивільне виховання, військово-патріотичне виховання, морально-правове виховання, превентивне виховання, ху-дожньо естетичне виховання, трудове виховання, екологічне виховання, сімейне виховання.

Заходи:

1. Щотижня: проведення виховного годинника (згідно з розкладом).

2. Четвер: робота на закріпленій території.

3. Кожен 2-й четвер місяця - засідання Ради училища (органу учнівського   самоврядування).

4. Кожна 4-та середа місяця - засідання Ради Профілактики.

5. Щодня:  контроль за відвідуванням учнями учбових і практичних занять.

 Співпраця:

    1. Служба у справах дітей.

    2. Кримінальна міліція у справах дітей.

    3. Юстиція.

    4. Музеї Київа.

Результати роботи гуртків:

1.Театральний і хореографічний  гурток.

2. Організація і проведення добродійних концертів.

     3. Гурток «газета Училища»:

     4. Випуск газети «Острів знань».

Діти-сироти

Особлива увага приділяється соціальному захисту дітей пільгових категорій : дітям-сиротам, дітям, що залишилися без піклування батьків. Згідно з чинним законодавством діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки знаходяться на державному утриманні і забезпечуються цільовим фінансування згідно з діючим законодавством.

Діти-сироти забезпечуються одягом, взуттям згідно встановлених нормативів отримують матеріальну допомогу при працевлаштуванні. Усі сироти після випуску працевлаштовані (працюють або продовжують навчання у ВНЗ).

Соціальний захист, збереження і зміцнення здоров'я педагогічних працівників і учнів

За звітний період здійснюються умови колективного договору. Відносно котрого усі адміністративно-технічні працівники училища отримували матеріальну допомогу в розмірі посадового окладу з економії фонду заробітної плати. Розроблені і виконуються:

- список посад і професій, які мають право на додаткову відпустку за ненормований робочий день;

- комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів виробничої   безпеки і гігієни праці, істотного підвищення рівня охорони праці, попередження  виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій;

- положення про преміювання працівників училища.

При визначенні преміювання працівників здійснюється принцип гласності. Учні забезпечені спец одягом і безкоштовним проходженням медич-ного обстеження. Залучення батьківської громадськості до управління діяльністю ВПУ. За звітний період організований батьківський комітет училища, яким затверджено створення добродійного батьківського Фонду підтримки ВПУ.

Трудова дисципліна в училищі на належному стані. Постійно вживаються заходи щодо зміцнення та удосконалення цих показників. Розроблені посадові інструкції працівників училища. Керівниками структурних підрозділів проводяться щотижневі наради та оперативний контроль. За звітній період скарги за недодержання прав працівників відсутні.

Училище своєчасно розраховується з установами, організаціями, бан-ками постачальниками та іншими організаціями. Своєчасно та в повному обсязі сплачуються платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фо-нду. Виконуються кошториси доходів і видатків училища. Дебіторська та кредиторська заборгованості, заборгованість по виплаті заробітної платні працівникам та стипендії учням за звітній період відсутні. Плата за спожиті енергоносії і комунальні послуги здійснюється своєчасно, ведеться постійний контроль за дотриманням їх споживання в межах доведених лімітів.

В училищі постійно ведеться робота з колективом щодо запобігання проявам корупції та хабарництва. Всім учасникам навчального процесу постійно нагадуються їх права та обов’язки.

Подання фінансової та статистичної звітності, а також необхідних відомостей про майновий стан та стан навчально-виробничої роботи училища до відповідних органів відбувається своєчасно відповідно до встановлених термінів та графіків.

Завдання на новий

2017-2018 навчальний рік.

 1.Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників з метою визначення потреби у спеціалістах потрібних на ринку праці.
 1. Розробити документацію для одержання ліцензії з професії: «Фрезерувальник; токар».
 2. Створити творчу групу та розробити державний стандарт професій, що забезпечить підготовку фахівців з ремонту та обслуговування енергозберігаючого обладнання.
 3. З метою економії витрат на водопостачання завершити установку водомірного вузла в бойлерній.
 5.Завершити ремонт фасаду будівлі училища.
 1. Замінити м'яку покрівлю даху над спортивною залою та майстернями.
 2. Підсилити інформаційне забезпечення навчального процесу шляхом підбирання навчальної літератури, посібників для ліцензованих професій.
 3. Оновлювати матеріально-технічне оснащення навчальних лабораторій, класів, майстерень у відповідності до сучасного рівня забезпечення навчального процесу.
 4. Вжити заходів, щодо організації харчування учнів.
 5. Електромайстерню привести у відповідність вимогам державного стандарту.
 6. Обладнати кабінет іноземної мови.

Напрямки та шляхи підвищення підготовки  кваліфікованих робітників:

1. Постійний моніторинг праці в Києві та активне і рішуче реагування на їх  наслідки.

2. Зацікавлення  викладацького складу у постійному поглибленні теоретичних  знань, вдосконаленні умінь та навичок.

3. Формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти,   розвиток  наукової та інноваційної діяльності, підвищення якості освіти на  

    інноваційній основі.

4. Інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно ресурсного забезпечення освіти.

5. Впровадження оновленого Базового компонента професійної освіти, нових  державних стандартів професійно-технічної освіти на основі Національної    рамки  кваліфікацій та компетентності орієнтованого підходу в освіті, необхідності   підготовки фахівців для сталого розвитку з новим екологічним  мисленням;  узгодження освітньо-кваліфікаційних характеристик та навчальних програм із  професійними кваліфікаційними вимогами.

6. Модернізацію навчальних планів, програм та підручників відповідно до оновлених   державних стандартів освіти; розроблення інтегрованих навчальних планів   професійно-технічних навчальних закладів другого атестаційного рівня акредитації.

7. Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційне - комунікаційних технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до  життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

8. Формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в  системі професійно-технічної освіти, застосування в навчальновихов-ному процесі та бібліотечній справі поряд із традиційними засобами інформаційно - комунікаційних технологій.

9.  Вивчення педагогічним складом:

      Рекомендацій Нової стратегічної програми європейського співробітництва  в галузі освіти і навчання “Освіта і навчання 2020”, спрямованої на  розбудову інформаційне зорієнтованих європейських суспільств та перетворення навчання  протягом життя на реальність.

Напрямками подальшого удосконалення майстерності викладацького складу

1. Аналізі роботи викладацького складу і відповідності їх кваліфікації.

4. Проведення анкетування викладачів з метою виявлення найслабших  напрямків в рівні їхньої підготовки.

5.Оновлення змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.Розширення практики підготовки педагогічних працівників за інтегрованими програмами.

7. Визначення професій, спеціальностей та кваліфікацій з підготовки   фахівців для сфери інформаційно-комунікаційних технологій.

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

 1. Підсилити якість планування навчального процесу.
 2. Усунути таке явище, як зміна розкладу занять без поважних причин та без дозволу начальника училища.

  В.о директора училища         _____________________  Л.В.Шолудько


(044)407-94-10
(044)407-65-21
м. Київ, пр.-т Л.Курбаса, 2а

 

Заклад ліквідовано!
Оновлення сайту припинено

Новий заклад:
http://vpum.at.ua/


Copyright l_Operator_l © 2019