Вторник, 20.08.2019, 12:58
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"Вітаю Вас Гість | RSS

ВСП НПУ ім. М. П. Драгоманова "ВПУ"

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 952
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входу

Положення

Загальні положення

1.1. Відокремлений структурний підрозділ Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Вище професійне училище» (далі - ВПУ) створено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.09.2004 року № 728 шляхом приєднання Міжрегіонального вищого професійного училища машинобудування до складу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
1.2. ВПУ є відокремленим структурним підрозділом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (надалі – Університет).
1.3. Юридична адреса ВПУ: 03680, Київ, проспект Леся Курбаса, 2-А.
1.4. ВПУ є відокремленим структурним підрозділом Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, який має окремі права юридичної особи, зокрема, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку, штамп тощо.
1.5. Головним завданням ВПУ є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.
1.6. Основними повноваженнями і напрямами діяльності ВПУ є:

 • надання повної-середньої та професійно-технічної освіти, обрання форм та методів навчання;
 • навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;
 • розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;
 • розроблення правил прийому учнів, слухачів до ВПУ на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України;
 • формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці тапотреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;
 • організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
 • атестація педагогічних працівників;
 • організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;
 • здійснення професійного навчання незайнятого населення;
 • організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях;
 • створення належних умов охорони праці учнів, слухачів, працівників;
 • матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;
 • забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів.

1.7. ВПУ діє на підставі Положення, що розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою КМУ від 05.08.1998 р. № 1240, Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 р. № 225, інших нормативно-правових актів.

1.8. Університет здійснює контроль за дотриманням вимог Положення та приймає відповідні рішення у разі їх порушень.

1.9. Трудовий розпорядок у ВПУ визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими на основі законодавства України.

1.10. ВПУ може мати відділення, навчально-виробничі, навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи, утворювати з юридичними особами комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб за згоди керівництва Університету.

1.11. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ВПУ приймає Міністерство освіти і науки України за поданням Університету.

 

 Навчально-виробничий процес

 

 2.1. Навчально-виробничий процес у ВПУ здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про професійно-технічну освіту», Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956, Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 922, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та інших нормативно-правових актів у галузі освіти.

Статус учнів, слухачів ВПУ

3.1. Права і обов'язки учнів, слухачів ВПУ визначаються законодавством України та цим Положенням.

3.2. Збитки, що навмисно заподіяні учнями, слухачами ВПУ чи Університету, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до чинного законодавства України.

3.3. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Положення ВПУ, Правил внутрішнього розпорядку ВПУ та Університету, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з ВПУ.

3.4. Учням, слухачам ВПУ видається учнівський квиток встановленого зразка.

Педагогічні працівники ВПУ

4.1. Перелік посад педагогічних працівників ВПУ, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначенні Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами України.

4.2. ВПУ може залучати до педагогічної роботи на третьому ступені професійно-технічної освіти спеціалістів виробництва, науково-педагогічних працівників Університету, науковців на умовах сумісництва чи погодинної оплати праці у порядку встановленому чинним законодавством України.

4.3. Прийняття на роботу педагогічних працівників ВПУ здійснюється шляхом укладання з ними трудового договору або контракту згідно із законодавством України.

4.4. На посади педагогічних працівників у ВПУ можуть призначатися особи, які мають відповідну вищу освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дають змогу виконувати обов’язки педагогічним працівникам, а також фахівці виробництва, сфери послуг, які мають відповідно вищу освіту і в подальшому отримують психолого-педагогічну підготовку.

4.4. Педагогічні працівники ВПУ несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

Управління ВПУ

5.1. Управління ВПУ здійснюється Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова.

5.2. Керівництво діяльністю ВПУ здійснює директор, який призначається наказом ректора Університету шляхом укладення з ним трудового договору(контракту). Директором ВПУ призначається особа, яка має повну вищу педагогічну освіту (магістр, спеціаліст) або повну вищу освіту відповідного професійного спрямування та психолого-педагогічну підготовку. Стаж роботи – не менше 3 років на керівних посадах у навчальних закладах або в установах, організаціях, підприємствах відповідного галузевого спрямування.

5.3. Директор ВПУ:

 • організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;
 • діє від імені ВПУ представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах, відкриває в банках рахунки;
 • в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності ВПУ;
 • приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;
 • створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;
 • видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них передбачені законодавством стягнення;
 • розробляє в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників ВПУ;
 • встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників ВПУ за конкретні результати праці;
 • забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання праці і виховання;
 • разом  із  замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним  одягом та засобами індивідуального захисту.
 • щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу ВПУ та перед ректором Університету.

Ректор Університету може делегувати директору ВПУ й інші повноваження, що визначаються контрактом.

5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВПУ є загальні збори колективу ВПУ, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

5.5. Загальні збори уповноважені:

 • приймати та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення ВПУ;
 • брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку ВПУ, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази ВПУ;
 • вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора ВПУ;
 • вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора ВПУ;
 • обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;
 • обирати комісію з трудових спорів;
 • заслуховувати щорічний звіт директора ВПУ;
 • приймати колективний договір.

5.6. Загальні збори колективу ВПУ скликаються не менше одного разу на рік.

5.7. Рішення загальних зборів колективу ВПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу ВПУ носить дорадчий характер.

5.8. У ВПУ можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

5.9. Наказом директора ВПУ за погодженням з Університетом створюється педагогічна рада, що розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу, головою якої є директор ВПУ.

5.10. У ВПУ забезпечується ведення діловодства, звітність за результатами свої діяльності, подання у визначені органи і встановлені терміни статистичних та інших передбачених відомостей в установленому законодавством України порядку.

Фінансування та матеріально-технічна база ВПУ

6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ВПУ визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,  «Про державний бюджет України».
6.2. Фінансування та надання фінансової підтримки ВПУ спрямованої на професійно-технічну підготовку робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників ВПУ, здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Києва.
6.3. ВПУ є неприбутковою організацією.
6.4. Обсяги бюджетного фінансування ВПУ не можуть зменшуватися або припинятися за наявності інших джерел фінансування.
6.5. П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів ВПУ, в разі наявності розрахункового рахунку, направляється на рахунок ВПУ для здійснення його діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.
6.6. Приміщення і споруди ВПУ обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
6.7. Об’єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно ВПУ є державною власністю, знаходиться на балансі Університету і перебуває у користуванні ВПУ.
Функції управління майном, закріпленим за ВПУ, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює Університет.
6.8. ВПУ несе відповідальність перед Університетом за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

Міжнародне співробітництво

7.1. ВПУ за погодженням з Університетом має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

7.2. ВПУ за погодженням з Університетом має право відповідно до законодавства України здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

7.3. ВПУ користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України.

7.4. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються ВПУ за погодженням з Університетом для забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням.

7.5. Положення вступає в силу з моменту його затвердження Університетом.

 

Директор

Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова «Вище професійне училище»

М. І. Бахтін «___»__________ 2014 р.


(044)407-94-10
(044)407-65-21
м. Київ, пр.-т Л.Курбаса, 2а

 

Заклад ліквідовано!
Оновлення сайту припинено

Новий заклад:
http://vpum.at.ua/


Copyright l_Operator_l © 2019